ISPROGNOSEN

Här kan Du själv göra en isprognos. Det är viktigt att Du förstår att detta är en teoretisk prognos. Under helt idealiska förhållanden stämmer denna teori förvånansvärt väl. Men det finns så otroligt många faktorer som påverkar isutvecklingen att inte ens de allra yppersta vetenskapliga teorierna kan ersätta Din egen ispik!

Källreferenser:
Sjöisars beroende av väder och vind, snö och vatten. Sven Fremling SMHI 1977
Meteorologi. Liljequist 1962
Klimatologi. G. Liljequist 1970

Dina uppgifter

Istjockleken är cm nu
Molnigheten blir %
Vindhastighet meter/sekund
Temperatur grader °C
Prognostid, om timmar
Bocka vid stöp-
eller saltis
Stöpis är smält
frusen snö
Bocka vid 2 cm
torr snö
eller mer